Güvenlik Kamerası Kayıt Sistemlerine İlk Müdahale

SOME tarafından Güvenlik Kamerası Kayıt Sistemlerine İlk Müdahale:

✅Günümüzde neredeyse her iş yerinde güvenlik kamera kayıt cihazları bulunmaktadır. Güvenlik kamera kayıt cihazına ilk müdahale ile güvenlik kamera kayıtlarından alınan görüntüler olayların aydınlatılmasında büyük bir önem taşımaktadırlar. Güvenlik kamerası kayıt sistemleri üzerinden doğrudan olayın aydınlatılmasına yarayan görüntüler elde edilmektedir. Günümüzde kullanılmakta olan güvenlik kamera kayıt cihazlarının standart bir yapıda olmaması, bu cihazlardan görüntü elde etmeyi zorlaştırabilmektedir.

Güvenlik kamera kayıt sistemlerinden görüntü almak şu yollarla mümkün olabilmektedir:

 • Video dosyalarının CD/DVD/Blu-ray diskler yazarak kopyalarının alınması, ancak video dosyasının boyutu büyük ise bu yöntem pratik olmayabilmektedir,
 • Video dosyalarını harici bir depolama birimine yazarak kopyalarının alınması,
 • Video dosyalarının, varsa ağ bağlantısı üzerinden bağlanarak, kopyalarının alınması,
 • Güvenlik kamerası kayıt sisteminin kendisine ait olan program üzerinden, varsa sıkıştırma ve dönüştürme işlemleri yaparak, video dosyalarının alınması işlemi yapılabilir. Ancak bu en son tercih edilmesi gereken seçenektir, çünkü sıkıştırma ve dönüştürme işlemleri orijinal video dosyasının kalitesini düşürebilmekte ve detayını azaltabilmektedir.
 • Güvenlik kamerası kayıt cihazındaki video dosyalarının doğrudan alınması mümkün olmadığı durumlarda, uygun bir analog kayıt cihazı kullanılarak, kayıt cihazı üzerindeki analog çıkışı üzerinden ilgili videonun kaydının yapılmasına çalışılmalıdır.
 • Herhangi bir şekilde güvenlik kamera kayıt cihazından görüntü almanın mümkün olmadığı durumlarda güvenlik kamera kayıt cihazına bütün olarak olay yerinden alınarak görüntü almak için laboratuar ortamına çalışılabilir[1].

Hemen Tıkla Ara

Güvenlik kamera kayıt sistemlerinden görüntü alınırken:

 • Güvenlik kamerası kayıt cihazının/sisteminin marka model bilgileri, sisteme bağlı kamera sayıları gibi sistemin yapısına ait bilgiler not alınmalı ve mümkünse fotoğraflanmalıdır,
 • Bir değişiklik olması ihtimaline karşın, tekrar eski ayarlara dönülebilmesi için, sistem ayarları not alınmalıdır[2],
 • Sistemin tarih saat bilgisi kontrol edilmeli ve tarih saat bilgilerinde yanlışlık varsa bu yanlışlık ayrıntılı bir şekilde not alınmalıdır[3],
 • Sistemin ne kadar süre ile eski kayıtların üzerine yazdığı öğrenilmeli veya tespit edilmelidir,
 • Mümkünse sadece konu ile ilgili olan kamera görüntüleri alınmalıdır,
 • Mümkünse geçmişe dönük kamera görüntüsü alınırken sistemin mevcut anı kaydetmesine devam edilmelidir,
 • Alınan güvenlik kamera görüntülerinin diğer işletim sistemlerinde de oynatılabilir olduğundan emin olunmalıdır,
 • Güvenlik kamera kayıt sistemine özgü oynatıcı program yardımcı program araçları varsa temin edilmelidir.

Güvenlik kamera kayıt sistemlerinden görüntülerin alınmasıyla ilgili karar ağacı buradaki yazımızda paylaşılmıştır.[4]

Yukarıda yazılanlar genel duruma uygun yol haritasıdır. Her olayın özel durumuna bakılarak değerlendirme yapılmalı ve özel olarak uygun işlemler yapılmalıdır.

KAYNAKÇA:

[1] ISO/IEC 27037. (2012). Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence. İsviçre: International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. s. 33

[2] Chris Simpson, A. P. (2012, Eylül 09). Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence. 7Safe Information Security, eDiscovery, Penetration Testing, Training, PCI DSS, Computer Forensics: http://www.7safe.com/electronic_evidence/ACPO_guidelines_computer_evidence.pdf, s.39

[3] ISO/IEC 27037. (2012). Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence. İsviçre: International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. s. 33

[4] Chris Simpson, A. P. (2012, Eylül 09). Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence. 7Safe Information Security, eDiscovery, Penetration Testing, Training, PCI DSS, Computer Forensics: http://www.7safe.com/electronic_evidence/ACPO_guidelines_computer_evidence.pdf, s.41