Bilişim Bilirkişi Raporuna itiraz

✅ Bilişim Bilirkişi Raporuna itiraz etmek için mevcut Bilişim Bilirkişi Raporu üzerinde gerekli tüm detaylı teknik çalışmaları yaparak Bilişim Bilirkişi Raporuna itiraz etmek ve Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi içeriğinin profesyonel olarak hazırlanması için hemen bizi arayın.

Hemen Tıkla Ara

bilisim-bilirkisi-raporuna-itiraz

Bilişim Bilirkişi Raporuna İtiraz

Bilirkişi Raporu içeriğinde Uluslararası Standartlara uymayan, eksik yanları olan ve bilimsel olarak:

  • Kabul edilebilir olmayan (admissible),
  • Gerçek ve aslına uygun olmayan (authentic),
  • Eksiksiz ve tam olmayan (complete),
  • Güvenilebilir olmayan (reliable),
  • İnanılabilir olmayan (reliable) ve/veya
  • Yasaya uygun olmayan içeriklerin tespiti için hemen bize ulaşabilir ve yapacağımız tespitlerle bilirkişi raporuna itiraz edilebilirsiniz.

Hemen Tıkla Ara

Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi

Bilirkişi raporuna itiraz süresi dolmuş ise ve bilirkişi raporuna itiraz etmek isteniyorsa bilirkişi raporunun doğru olmayan, eksik olan veya kasıtlı olarak yanlış değerlendirme yapılan tarafları ile ilgili olarak size sunduğumuz tespitleri beyanda bulunmanıza engel yoktur. Hakim raporda çelişki veya hata olduğunu düşünürse kendiliğinden karar vererek yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırabileceği gibi, çelişkili gördüğü konularla ilgili ek rapor da isteyebilir. Bilirkişi Raporuna itiraz süresi aşağıdaki maddenin 1. fıkrasında düzenlenmiştir.

HUMK 283. Maddesinde:

“(1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler.
(2) Mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden, yeni sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği gibi, tayin edeceği duruşmada, sözlü olarak açıklamalarda bulunmasını da kendiliğinden isteyebilir.
(3) Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de yaptırabilir.” yazmaktadır.

bilisim-bilirkisi-raporuna-itiraz-

Bilirkişi Raporu Hazırlanması

Bilirkişi Raporuna İtiraz için hazırlanacak olan Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesinde mevcut bilirkişi raporunda hangi noksanlıkların bulunduğu, hangi çelişkili durumların var olduğu ve eksikliklerin ve yanlışların tespiti ile uzman mütalaası olarak hazırlanacaktır.

Hemen Tıkla Ara